Dr n. med. Bartłomiej Bińkowski
Specjalność

Dr n. med. Bartłomiej Bińkowski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista Chorób Wewnętrznych. Specjalista Kardiolog. Elektrofizjolog. Operator w zakresie zabiegów ablacji zaburzeń rytmu serca i urządzeń wszczepialnych: stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i układów resynchronizujących.
Koordynuje Pracownię Elektrofizjologii w Szpitalu MSWiA w Łodzi i Centrum Sercowo-Naczyniowym w Wieluniu, pracuje w zespole Pracowni Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi.
Głównie obszary zainteresowania:
Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca.
Inwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca: ablacja zaburzeń rytmu, implantacje urządzeń wszczepialnych, monitorów pracy serca.
Diagnostyka i leczenie niewydolności serca.
Diagnostyka i leczenie omdleń.

Cennik usług:

Pierwsza konsultacja kardiologiczna – 250 PLN

Kolejna konsultacja – 180 PLN