Dr n. med. Marcin Makowski

Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.Lekarz. Specjalista Chorób Wewnętrznych. Specjalista Kardiolog.
Wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobyte podczas pracy w oddziałach o profilu internistycznym, kardiologicznym i elektrokardiologii. Doświadczony kardiolog inwazyjny i elektrofizjolog.

Główne zainteresowania:
Diagnostyka i leczenie interwencyjne choroby wieńcowej
Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca. Elektroterapia za pomocą urządzeń wszczepianych
Obrazowa diagnostyka echokardiograficzna.