Dr n. med. Aleksandra Opinc-Rosiak
Specjalność

Dr n. med. Aleksandra Opinc-Rosiak

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z reumatologii.
Asystent w grupie badawczo-dydaktycznej w Klinice Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ukończyłam z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Łodzi w 2019 roku. Pracuję w Klinice Reumatologii i Immunologii Klinicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych USK im. WAM w Łodzi na stanowisku młodszy asystent – rezydent, obecnie jestem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie reumatologii. Od 2020 roku pracuję jako asystent na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2022 roku obroniłam z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Zajęcie układu sercowo-naczyniowego w przebiegu idiopatycznych miopatii zapalnych”. Jestem autorką kilkunastu publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu reumatologii oraz laureatką grantu naukowego Narodowego Centrum Nauki. Swoje kwalifikacje podnoszę uczestnicząc w licznych konferencjach i kursach.

Zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem chorób zapalnych i niezapalnych stawów oraz chorób układowych tkanki łącznej.

Główne zainteresowania naukowe: idiopatyczne miopatie zapalne w tym zespół antysyntetazowy, powikłania narządowe chorób układowych tkanki łącznej, autoprzeciwciała.