Lek. med. Aleksander Strzelecki

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Lekarz. Specjalista Chorób Wewnętrznych. Specjalista Kardiolog.
Wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobyte podczas pracy w oddziałach o profilu internistycznym, kardiologicznym i elektrokardiologii.

Główne zainteresowania:
Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca w szczególności ablacja podłoża arytmii oraz elektroterapia za pomocą urządzeń wszczepianych
Obrazowa diagnostyka echokardiograficzna z uwzględnieniem badań przezklatkowych, przezprzełykowych i prób obciążeniowych.

Obecnie starszy asystent Kliniki Elektrokardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Oddziału Kardiologii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Cennik usług:

Pierwsza konsultacja kardiologiczna – 250 PLN

Konsultacja kardiologiczna – 180 PLN

Echo serca / USG serca / echokardiografia – 180 PLN