Kiedy i po co do kardiologa?

Kiedy i po co do kardiologa?

Głównymi objawami które powodują że szukamy porady kardiologa są :

 • Ból lub dyskomfort w klatce piersiowej
 • Nierówne bicie serca
 • Kołatanie serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Omdlenia i stany przedomdleniowe
 • Zawroty głowy
 • Łatwe męczenie się
 • Uczucie przewlekłego zmęczenia

Kiedy pojawiamy się u kardiologa?

Najlepiej, gdy pojawimy się na konsultacji niezwłocznie po pojawieniu się niepokojących objawów. Najmniej ryzykujemy, gdy badamy się profilaktycznie, gdy wspólnie z kardiologiem oszacujemy nasz profil ryzyka wystąpienia choroby serca i naczyń krwionośnych. Warto jest wiedzieć, warto być świadomym aby w późniejszym okresie życia spotykać się w gabinecie również ze wskazań profilaktycznych

 

 • Zabierz ze sobą dotychczas zebraną dokumentację medyczną – nie zastanawiaj się co będzie potrzebne zawsze lepiej wziąć więcej
 • Kardiologa zawsze będą interesowały wykonane dotychczas zapisy EKG, badania USG serca, zapisy holterowskie
 • Porównanie aktualnych zapisów z wcześniej wykonanymi dostarcza istotnych informacji kardiologowi świadczących o postępie choroby, jej początku
 • Weź listę aktualnie przyjmowanych leków – nie tylko kardiologicznych
 • Jeśli nie masz listy – spakuj pudełka z lekami do torebki i zabierz ze sobą na wizytę
 • Jeśli posiadasz dzienniczek z pomiarami ciśnienia i tętna – zabierz go również

 

Badania, które może zlecić lekarz:

EKG – elektryczna aktywność serca zarejestrowana przy pomocy elektrod przyłożonych na skórę klatki piersiowej. Oceniamy rytm pracy serca, wykrywamy zaburzenia przewodzenia impulsów, nieprawidłowe ich przewodzenie, uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również wysunąć podejrzenie przerostu jam serca i ich powiększenia.

Badanie wysiłkowe EKG – marsz na bieżni, pozwala ocenić zmiany w sercu zachodzące podczas wysiłku. Badanie bardzo przydatne w diagnostyce choroby wieńcowej, niewydolności serca, ocenie wydolności wysiłkowej, monitorowaniu terapii

Badanie holterowskie – całodobowe lub kilkudniowy, ciągły zapis EKG. Wydłużenie czasu rejestracji zwiększa szanse zapisania epizodów arytmii, ich interpretację co w konsekwencji umożliwia włączenie właściwego postępowania

Echo serca (echokardiografia, UKG) – za pomocą odbitych od serca fal ultradźwiękowych można ocenić budowę serca i dużych naczyń krwionośnych. Badanie wykonuje się w warunkach ambulatoryjnych, bez specjalnego przygotowania. Oceniamy prawidłowość budowy anatomicznej serca, przepływy przez jamy serca, zastawki, funkcję skurczową i rozkurczową, obecność dodatkowych struktur

 

Wnioski i zalecenia z wizyty kardiologicznej  mogą dotyczyć :

 • Profilaktyki i wdrożenia zdrowego trybu życia
 • Rozpoczęcia leczenia farmakologicznego
 • Skierowania do leczenia szpitalnego najczęściej w celu wykonania niezbędnych zabiegów operacyjnych lub badań diagnostycznych wymagających hospitalizacji

 

Zapraszamy do rejestracji !